Andrahandsuthyrning

Andrahansuthyrning tillämpas enligt Hyresnämnden. För att ansöka om uthyrning skall den/de som äger fylla i blanketten: Ansökan om tillstånd för uthyrning. Den ifyllda ansökan lämnas sedan i styrelsens brevlåda vid entrén. Styrelsens godkännande krävs innan inflytt.

Förutsättningar för andrahandsuthyrning
Du får hyra ut i andra hand av följande skäl:

  • Tillfälligt dokumenterat arbete på annan ort
  • Tillfälligt dokumenterade studier på annan ort
  • Provsambo

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar eller andrahandshyresgäster.

Tillstånd att hyra ut i andra hand ges för högst sex månader i taget. Ansök i god tid och minst två månader innan planerad start för uthyrningen. Om Du vill få tillstånd för andrahandsuthyrning på grund av studier eller arbete på annan ort krävs aktuella skriftliga intyg i original eller vidimerade kopior, där skola eller arbetsgivare även specificerar vilken tid Du befinner dig på orten.

Det är brott mot stadgarna att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd. Enligt stadgarna kan Du förlora bostadsrätten. Ansvaret för bostadsrätten kvarstår hos ägaren under uthyrningstiden.

Mer info finns på http://hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/

Kommentera