Hantering av personuppgifter

Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den innebär ett utökat krav på hur personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den information som vi har om dig och i vilket syfte.

Som boende i Bostadsföreningen Väktaren 17 har dina personuppgifter, så som namn, telefonnummer och e-post inhämtats och finns registrerade hos styrelsen. Vi använder dina personuppgifter för att kunna förmedla information kring frågor som berör dig som boende i föreningen. För att styrelsen ska kunna genomföra detta informationsuppdrag behöver vi därför ha dessa kontaktuppgifter.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas rätt.

Om du har frågor kring hur dina personuppgifter hanteras är du varmt välkommen att höra av dig till oss i Styrelsen på styrelsen@vaktaren17.se