Avflyttningsbesiktning

Bostadsrättshavare som skall sälja sin bostadsrätt skall snarast möjligt, dock senast en månad innan försäljning, beställa avflyttningsbesiktning.

Detta innebär att alla ansökningar om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett godkänt besiktningsprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa innan försäljning.

Några exempel på saker som inte godkänns är tryckande köksfläktar eller förändringar av från och tilluft.

Avflyttningsbesiktning bekostas av föreningen. Beställning av avflyttningsbesiktningen görs hos av föreningen anlitad besiktningsman som sedan skickar ett godkänt besiktningsprotokoll till styrelsen. När styrelsen fått ett godkänt besiktningsprotokoll kan medlemsansökan om utträde slutbehandlas.

Tid för avflyttningsbesiktning bokas alltid av bostadsrättshavaren via Kristoffer Toivonen kristoffer@krasab.se alt 070-739 02 93