Grovsopor, pappersinsamling och källsortering

Sopor och sophämtning
Hushållssoporna kastas i miljörummet vid huvudentrén. Sophämtning sker 2 gånger i veckan.

Grovsopor
Grovsoprummet har nu upphört, och föreningen kommer istället att erbjuda hämtning av grovsopor 1-2 ggr per år istället. För din närmsta miljöstation för grovsopor, se:
http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/

Läs om återvinning på http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Avfall-och-atervinning/

Källsortering
Vår närmaste återvinningsstation finns vid Fridhemsgatan 16. Där kan du själv lämna dina returglas, plastförpackningar, kartonger osv. Även återvinningsstationen kan du läsa mer om på länken i stycket om grovsopor.

Pappersinsamling/Batterieholk/Ljuskällor/Glas
Samlingskärl finns i miljörummet. Se uppsatta skyltar vad som får kastas och ej.