Regler vid renovering

Planen
Innan du renoverar får du gärna kontakta styrelsen och meddela hur renoveringen tänkt genomföras. Det är lätt att missa detaljer som kan ge förödande effekter.
Anlita firma
VVS och el-arbeten måste göras av en auktoriserad firma.
Besiktning
Vid ombyggnation eller förändring av lägenhet ska besiktning utföras både under och efter bygget. Besiktning beställs via Kråsab och bekostas av föreningen. Se kontaktuppgifter på förstasidan.
Ventilation
Vid byte av köksfläkt kontakta styrelsen så inga felinvesteringar görs. Det gäller även renoveringar av badrum gällande bl a ventilation och golvbrunnar.
Annonsering
Meddela alltid grannar så att de är införstådda med att en viss störning föreligger under en begränsad tid (när och hur länge).
Hiss
Var rädd om trapphuset. Om hissen behöver användas vid renovering, vänligen häng upp skyddsfilten i hissen som du hittar i tvättstugan.
Ansvar
Du ser själv till att det inte sprids byggdamm och att gammal lägenhetsinredning forslas bort. Trapphuset måste av säkerhetsskäl hållas fritt.
Tillstånd
– Det är inte tillåtet att ändra element, vatten, avlopp eller ventilation utan styrelsens tillstånd.
– Av säkerhetsskäl är det förbjudet att själv göra ingrepp i (ta ner eller öppna upp) bärande väggar.
– Du behöver bygglov om du vill ta bort delar av bärande vägg. Dessutom behövs alltid styrelsens tillstånd, vilket som regel ges om myndigheten inte haft något att invända.
Bygglov & Bygganmälan
Vid vissa ingrepp behövs bygglov hos Bygglovsenheten på Stadsbyggnadskontoret, läs mer om det här https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/
Vid mindre ingrepp räcker det med en bygganmälan, läs mer om det här https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/