Regler vid renovering

Innan du renoverar är du välkommen att kontakta styrelsen för tips och råd. Du måste dessutom göra en bygganmälan till Stockholms stad. Blankett hittar du här

VVS och el-arbeten måste göras av en auktoriserad firma.

Vid ombyggnation eler förändring av lägenhet ska besiktning utföras både under och efter bygget. Besiktning beställs via Kristoffer på Kråsab.

Vid byte av köksfläkt kontakta styrelsen så inga felinvesteringar görs. Det gäller även renoveringar av badrum gällande bl.a. ventilation och golvbrunnar.

Värmeelement får inte tas bort eller kopplas bort utan tillstånd från styrelsen.

Det är av säkerhetsskäl förbjudet att själv göra ingrepp i bärande väggar. Vid vissa ingrepp behövs dessutom bygglov. Kontakta därför bygglovsenheten, Stadsbyggnadskontoret för att minimera framtida bekymmer. Det är inte tillåtet att ändra vatten, avlopp eller ventilation utan styrelsens tillstånd. Du får inte heller ta ner väggar eller öppna upp väggar utan godkännande. Du behöver bygglov om du vill ta bort delar av bärande vägg. Dessutom behövs alltid styrelsens tillstånd, vilket som regel ges om myndigheten inte haft något att invända.

Meddela alltid grannar så att de är införstådda med att en viss störning föreligger under en begränsad tid (när och hur länge). Vi har den senaste tiden sett bra exempel på detta vid entren.

Du ser själv till att det inte sprids byggdamm och att gammal lägenhetsinredning forslas bort. Trapphuset måste av säkerhetsskäl hållas fritt.