Avgift

Har du tappat bort din hyresavi eller är du kanske nyinflyttad och saknar instruktioner?

Här följer information som kan hjälpa dig rätt:

Betalningsdag: Den sista vardagen i varje månad
Hyresavgiften: Enligt kontrakt eller information
Föreningens BankGiro: 5317-5360
Referens: Enligt OCR på avi

Vid försäljning ska hyresavin alltid överlämnas till de nya ägarna.

Kontaktuppgifter till vår ekonomiska förvaltare finns under ”Leverantörer”