Bra att tänka på

Rökning
Det är inte tillåtet att röka på våra vädringsbalkongerna, på grund av att det stör grannarna då luften sugs in i de intilliggande lägenheter samt i trapphuset. Eftersom vi har självdrag i lägenheterna så dras dessvärre även röken från gården in, tyvärr oavsett vart man står och röker har det visat sig. Därav hänvisas rökare till sin egen lägenhet, eller till trottoaren ute på S:t Eriksgatan.

Hissen
Tänk på att gamla saker är mer ömtåliga än nya.
Stäng därför både hissdörren och gallret väldigt försiktigt.

Entré och gårdsentrén
Kolla alltid att dörrarna går i lås när du har passerat en.

Trapphusen
Enligt lag får inga saker så som barnvagnar, cyklar eller andra saker blockera trapphusen samt vindsgångarna eller andra offentliga utrymmen. Tänk även på att det är lyhört i trapphusen, och att det hörs väldigt bra in till våra lägenheter.

Nyinflyttad
Välkomstbrev till nyinflyttade