Ingen avgift

Från och med april kommer kommer föreningens medlemmar slippa betala avgift för sitt boende. Gas, fjärrvärme, bredband och kabeltv. ingår såklart fortfarande i medlemskapet. Avgift för balkong och eldstad kvarstår.

Continue Reading

Gällande Fridhemsplan

Hej Grannar! Vi deltog som involverad fastighet i plansammanrådet den 3/6 gällande ombyggnation av Fridhemsplan, bygget drivs av Familjebostäder och Alecta. I stora drag så kommer det byggas till 2 våningar mot Drottningholmsvägen samt Fridhemsgatan. Det kommer även att byggas en stor fastighet på gården där markplan först kommer att flyttas upp en våning för att ge plats för gallerian och sedan bebyggas med en fastighet om 4 våningar. Läs mer om planerna på www.stockholm.se/vaktaren

Det som händer nu är att vi har möjlighet att opponera oss fram till den 9 juli. Det är väldigt viktigt att så många som möjligt gör detta skriftligen, ju fler desto bättre! Även om det är positivt att man vill investera och fräscha upp kvarteret innebär de nuvarande planerna mycket försämringar för vår fastighet. Vi kommer bl.a att få mycket sämre ljusförhållande med knappt något direkt solljus på gården och gårdsfasad samt mycket mindre dagsljus och utblick. Det kommer också mycket sannolikt att innebära kraftiga värdeminskningar av våra bostäder. Fyll även gärna i Hyresgästföreningens lapp vid entrén samt skicka in dina synpunkter till: Stadsbyggnadskontoret Registraturet box 8314 104 20 Stockholm alternativt via mejl: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Glöm inte att ange diarienr: S Dp 2011-08491 som ämne i skrivelsen OBS! senast den 9:e juli måste era skriftliga synpunkter vara stadsbyggnadskontoret tillhanda.

Continue Reading