Teknik & Underhåll

Nya Yale doorman blippar till lägenheterna köpes t ex på Kjell & co. Kontakta styrelsen om blippar till entré.

OBS: Meddela styrelsen omedelbart om en blipp kommit bort.