Förhållningsregler A-Ö

SE ÄVEN STADGARNA ELLER SAMRÅD MED STYRELSEN

A

Andrahandsuthyrning: Vill Du hyra ut i andra hand måste Du ha tillstånd från föreningens styrelse. Se Andrahandsuthyrning

Ansvar: Du har som bostadsrättsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i Din lägenhet. Du kan läsa mer om vad en bostadsrättsinnehavare har för skyldigheter i våra stadgar.
Som kort information kan nämnas att Du är ansvarig för ytskikt och glasrutor. Skador vid inbrottsförsök belastar alltså Din hemförsäkring, inte föreningens. Om Ditt försäkringsbolag är av annan åsikt – kontakta styrelsen.

Avier: Har Du frågor om Din årsavgift eller om avgiftsavier ringer Du vår ekonomiska förvalatre. Skulle Du ha problem att betala avgiften i tid är det mycket viktigt att Du omedelbart hör av dig till styrelsen. Enligt stadgarna är nyttjanderätten förverkad om bostadsrättshavaren dröjer för länge med att betala avgiften.

B
Balkonger: Se Balkonger

Barnvagnsrampen: Använd den gärna, men fäll upp den efteråt.

Bo: I enlighet med stadgarna vill föreningen att den som söker medlemskap och köper bostadsrätt också avser att bo i sin lägenhet.

Om styrelsen misstänker att så inte är fallet har styrelsen rätt att avslå en medlemsansökan. Styrelsen har också med stöd av stadgarna rätt att ta ifrån någon ett medlemskap, det vill säga nyttjanderätten är förverkad, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger. Att till väsentlig del använda lägenheten för näringsverksamhet, eller att utan tillstånd hyra ut lägenheten i andra hand, är stadgebrott som ger styrelsen rätt att säga upp medlemskapet.

Bygga om: Se Ombyggnation

E

Elmätare: Samtligas elmätare finns i källaren och är en så kallad Energibox från Fortum som läses av på distans av dem.

F
Fastigheten byggdes 1935-36 och har 21 lägenheter och två lokaler med en total yta på 2753 kvadratmeter. Bostadsrättsföreningen Väktaren 17 köpte fastigheten den 1 december 2003. Byggnaden är gulmarkerad vilket innebär att de kulturvärden som finns kvar inte får förvanskas.

Fastighetsskötsel: Utförs av Joakim Ekström eller Ulf Kjernell från Ekströms Allservice. De ronderar fastigheten en gång per vecka men kan även komma till fastigheten under andra tider för andra åtgärder.

Ekströms Allservice kan även på begäran utföra enklare reparationer inne i lägenheterna, t ex byta packning i en läckande kran, men sådana arbeten är något som varje enskild medlem själv får bekosta och beställa av Ekströms Allservice. Medlemmen betalar sedan för utförd tjänst när föreningen fått fakturan genom ett tillägg på nästkommande månadsavgift. Föreningen debiterar medlemmen 50kr för administrationen.

Felanmälan görs dygnet runt på ekstromsallservice.se eller på telefon 08-712 69 20. Telefonen är bemannad på vardagar kl 08.30-10.00 och övrig tid finns möjlighet att lämna meddelande på telefonsvarare som avlyssnas regelbundet. Akuta ärenden som uppstår kl 17.00-06.00, samt under lördagar, söndagar och helgdagar anmäls på akutnumret
08-18 70 00. Om det inte är akut ber vi dig avvakta med felanmälan till kontorstid (och då ringa 08-712 69 20) för att slippa jourtillägg. Du kan även maila till styrelsen så felanmäler styrelsen.

Felanmälan Stockholm stad (Gatu- och fastighetskontoret) tel. 08-651 00 00. Staden tar på detta nummer emot anmälningar angående renhållning och snöröjning av gator, trafiksignaler, gatubelysning, offentliga toaletter, hissar, rulltrappor, skadedjur, klotter osv. På detta nummer lämnas även upplysningar bl.a. om trafikavstängningar. Telefonen är öppen dygnet runt, året runt.

Förråd: Till varje lägenhet hör ett förråd. Normalt ska det vara samma nummer på förrådet som på Din lägenhet. Om Du inte kan hitta Ditt förråd – ta kontakt med styrelsen.
Observera att rökning är absolut förbjuden på vindar och i källare på grund av brandrisken. Möbler och andra saker får av utrymnings- och brandsäkerhetsskäl inte förvaras i gångar eller korridorer på vindarna, i källare, trapphuset eller på andra allmänna platser. Saker som står i dessa utrymmen kommer därför regelmässigt att fraktas bort. Kostnaden för detta drabbar alla i föreningen.

Föreningsstämman: Hålls varje år före maj månads utgång. Under stämman redovisas det gångna årets förvaltning av ekonomi och fastighet. Medlemmarna har möjlighet att lämna motioner till styrelsen för behandling på stämman, se stadgarna för tidsbegränsning.
Stora och små frågor dryftas. Medlemmarna väljer gemensamt styrelse för kommande verksamhetsår.

Fönster: Föreningen ansvarar för målning och underhåll av utsidan av husen, dvs. bl.a. fasaden, fönstrens utsida samt balkongdörrarna. Målning av fönstrens insida, liksom tätning av fönster, är däremot något Du som enskild medlem ansvarar för. Föreningen betalar alltså inte för till exempel tätningslist, eller montering av sådan.

Om en ruta går sönder ansvarar den enskilde bostadsrättsinnehavaren för att köpa och montera in en ny ruta. Även reparation efter åverkan på ytterdörr, till exempel efter inbrott, är enskild medlems ansvar.

Försäkring: Ditt eget lösöre måste Du försäkra själv. Det gäller även det Du förvarar på vind eller i källare. Tänk på att försäkringsbolagen inte alltid ersätter förlust av ägodelar förvarade på vind eller i källare så undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden. Skada på eller förlust av ägodelar anmäler Du till Ditt försäkringsbolag.
Hemförsäkringen bör kompletteras med ett bostadsrättstillägg. Detta tillägg behövs bl a om Du skulle orsaka skada på omkringliggande lägenheter, t ex på grund av brand eller översvämning. Tala med Ditt försäkringsbolag.

Försäljning: Föreningen accepterar ej juridisk person som ägare.

G
Garageplats & parkering: Det finns garage på flera platser på Kungsholmen men de flesta har lång väntetid, det kan ibland löna sig att ta upprepade kontakter. Det finns även boendeparkering på gatorna för 1100 kr per månad(prisuppgift från 2020). Ansök om tillstånd för boendeparkering hos Stockholms stad

Grovsopor: Se Grovsopor, pappersinsamling och källsortering

Grillen: Det finns en gemensam grill i pergolen i innegården som alla föreningsmedlemmar får använda. Du bokar själv vilka tider du vill grilla på webbsidan . Läs mer om grillen här.

Gasolflaska och andra grilltillbehör finns inne i grovsoprummet vid entrén på gårdshuset. Man låser upp enkelt med blippen.

För allas trivsel skall följande göras efter avslutad grilltid:
§ rengöra grillen på utsidan och andra grilltillbehör
§ rengöra grillytan noggrant. Använd gärna grill roboten. Läs manualen här.
§ Lämna gasolflaskan och andra grillutrustningar tillbaka i grovsoprummet och lås rummet.

H

Hänsyn skall visas mot grannarna i huset. Vår målsättning är att det ska vara tyst i huset mellan kl 22 och kl 07 på vardagarna, och fram till kl 09 på helgerna och röda dagar, men visa hänsyn även annan tid. Det är lyhört och det hörs in i lägenheterna från gården. Givetvis får man ha fest då och då, förvarna gärna grannarna med en lapp på anslagstavlan. Tänk på att huset är lyhört, så var försiktig med hissdörren, vindsdörrar, barnvagnsramp och onödigt stojande i trapphuset.

I
Internet: Föreningen har internetavtal med Ownit via nätverksuttag 1 Gb/s. Detta ingår i avgiften. För att aktivera internet måste Du kontakta Ownit för att registrera dig. Du kan även teckna IP-telefoni via Ownit och slipper på det sättet Telias kvartalsavgift.

J
Jourtelefonnummer: Se ovan under Felanmälan.

Juridisk person: Föreningen accepterar ej juridisk person som ägare.

K
Kabel-tv leverantören heter Comhem och nås på www.comhem.se

Köksfläkt: Vi bor i ett självdragshus och det är därför inte tillåtet att ansluta köks- eller badrumsfläkt till ventilationskanalen. En fläkt som är ansluten direkt till ventilationskanalen trycker in Ditt matos eller Din cigarettrök i de andra lägenheterna som är kopplade till samma ventilationskanal.

Har Du ofta problem som kan tyda på att någon kopplat in en fläkt ska Du i första hand ringa felanmälan. Det kan bli nödvändigt med felsökning utefter hela stammen för att hitta syndaren, som får betala för hela utryckningen.
Vart nionde år skall det utföras en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i flerbostadshus. En OVK genomfördes år 2005 och anmärkningarna åtgärdades under 2007.

M
Miljöstationer: Finns det på Fridhemsgatan och Igeldammsgatan. Där kan Du kasta glas, burkar och tidningar. Se även Grovsopor, pappersinsamling och källsortering.

Motioner: Du kan själv påverka Ditt boende genom att lämna en motion till styrelsen för behandling på stämman. Regler för motionstid och annat finns i stadgarna. Glöm ej att skriva namn på motionen.

Medlemsförmåner har vi genom vårt medlemskap i Fastighetsägarna. De rabatter och produkter som erbjuds finns presenterade på www.fastighetsagarna.se

Medlemsutskick: Medlemsutskick görs så ofta som det finns något nytt att rapportera om. Observera att medlemsutskicken endast görs via e-mail, och tänk på att meddela styrelsen om du byter eller vill lägga till en mailadress.

O
Ohyra: Om Du fått in ohyra i Din lägenhet kontaktar Du själv omgående Anticimex på
telefonnummer 08-545 286 00, som kommer på hembesök. En vanlig sanering går oftast på ett par timmar. Sanering ingår i föreningens försäkring och kostar därför inte något för den enskilde medlemmen. Om en medlem inte omgående tar hand om problemet och därför bidrar till att ohyra sprids, är det enligt stadgarna tillräckligt för att förverka medlemskapet.

Ombyggnation: Se Ombyggnation

P
Pappersinsamling: Se Grovsopor, pappersinsamling och källsortering

Pantsättning: Alla handlingar som berör pantsättning skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltare. I stadgarna hittar Du regler för hur Din lägenhet får pantsättas.

Polisen i Stockholms län har telefonnummer 08-114 14. Besöksadress: Norra Agnegatan 33-37, vid nödsituation ring 112.

R
Röka får Du göra hemma eller utomhus. Det är inte tillåtet att röka på vädringsbalkongerna, då röken kommer in i intilliggande lägenheter samt i trapphuset.
Det samma gäller rökning på gården. Ställ dig vid tomtgränsen (dvs. muren), eftersom lägenheterna med fönster mot gården drabbas av din rök som dras in via luftintagen även fast det är både en och två våningar upp. Rökning är av brandsäkerhetsskäl förbjudet i våra allmänna utrymmen som exempelvis i tvättstugan, på vindarna eller i trapphuset. Röker Du på ute på gården så tar Du själv tar hand om Dina fimpar.

S
Stadgar Bostadsrättsföreningen Väktaren 17: Gällande stadgar skall Du ha fått av säljaren till Din lägenhet. Läs dem gärna och noga, det är viktig information för dig som bostadsrättsinnehavare. I stadgarna finns reglerna som styr föreningen och medlemmarna juridiskt och i dem regleras både Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas.

Städning: En post där alla medlemmar mycket handgripligen har möjlighet att påverka föreningens kostnader. Har Du synpunkter på städningen – skriv gärna ett mail till styrelsen. Två gånger per år, en dag på våren och en dag på hösten, är det gemensam städdag då vi tillsammans städar våra gemensamma utrymmen och även utför annat lättare arbete. På detta sätt kan vi hålla nere kostnaden för städning, få en trevlig närmiljö samt lära känna varandra bättre. I samband med städdagen brukar det oftast beställas extra hämtning av grovsopor.

 

Stockholm Energi tel. 08- 671 70 00 (kl 08-18)

Stockholm Vatten tel. 08-736 20 00 (kl 07-16), övrig tid 08-736 21 39

Stockholm stad felanmälan (Gatu- och fastighetskontoret) tel. 08-651 00 00. Staden tar på detta nummer emot anmälningar angående renhållning och snöröjning av gator, trafiksignaler, gatubelysning, offentliga toaletter, hissar, rulltrappor, skadedjur, klotter osv. På detta nummer lämnas även upplysningar bl a om trafikavstängningar. Telefonen är öppen dygnet runt, året runt.

T
Toaletter: Stopp i avloppsledningarna beror ofta på att andra föremål än sådana som är avsedda för toaletten kastas ned. Stora skador kan uppkomma på såväl Din egen lägenhet som andras om Du spolar ned sanitetsbindor eller liknande.

Trapphuset får ej användas som förvaringsplats för cyklar, barnvagnar, leksaker, skor och andra personliga ägodelar, med hänsyn till risk för olyckor, utrymning i samband med brand och allmän trevnad.

Tvättstugan finns högst upp i gathuset. Det finns det två tvättmaskiner, en torktumlare, en torkfläkt och en mangel.

För trivsel och driftekonomi skall följande göras efter avslutad tvättid:
§ rentorkning av ovansidan på tvättmaskinerna och torktumlaren
§ rengöring av två filter – i torktumlaren och i torkskåpet,
§ rengöring av tvättmedelsfacken i tvättmaskinerna.

De flesta tvättmaskinshaverier beror på att någon medlem tvättat plagg som skadat maskinen. Bh-byglar som åkt ner och fastnat har kostat föreningen tiotusentals kronor i onödiga reparationskostnader. Använd därför alltid tvättpåse (gärna dubbla), eller tvätta dessa plagg för hand.

Torktumlarens vanligaste fel är överhettning, vilket beror på att man kör tumlaren utan att först ta bort luddet som täpper till luftcirkulationen. Även detta kostar oss många tusenlappar, så tänk på att alltid ta bort luddet från tumlarens filter.

Öppna gärna fönstret om det blir för fuktigt så undviker vi kostsamma fukt- och mögelskador i framtiden.

Tvättiderna är vardagar kl 07-22, och lördagar, söndagar samt helgdagar kl 09-22. Huset är lyhört så tvättstugans närmsta grannar är tacksamma om dessa tider respekteras, se även ovan under Hänsyn. Visa även hänsyn genom att inte boka mer tid än Du behöver, och helst inte längre tid än fyra timmar i sträck. Du bokar själv vilka tider du vill ha på webbsidan. En timer gör att elen stängs av automatiskt under övriga tider.

En rekommendation är att boka 2 veckor framöver och max två 2 pass i veckan.

U
Underhållsansvar för bostadsrättsinnehavare:

 • Innerväggar (målning och tapetsering)
 • Golv och innertak (ytbeläggning och ytbehandling)
 • Lägenhetsdörr (exklusive behandling av utsidan)
 • Insidan av fönster och fönsterdörrar (invändig målning av karmar och bågar m m)
 • Kyl- och frysskåp, spis och köksfläkt
 • VVS-artiklar (avlopp skall rengöras regelbundet)
 • Balkonger (målning av balkonggolv samt insida på balkongfront)
 • Ledningar som inte tjänar andra lägenheter
 • Ventilationsintag( rengörning och filterbyte)
 • Övrigt (inredningssnickerier m m).
 • Lås samt Yale Doorman

V
Ventilationsdon i lägenheten bör rengöras regelbundet.

Vindsförråd Se Förråd.

Å
Årsstämma: Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Kallelse till stämma sker i enlighet med stadgarna genom anslag i varje port, eller genom meddelande i medlemmarnas brevlådor, tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman.

I stadgarna hittar Du närmare information om datum och andra regler som gäller bland annat rösträtt, kallelse och stämma.

Stämman är ett viktigt tillfälle för att påverka sitt boende eftersom vi då väljer styrelse, valberedning och revisor samt behandlar motioner. Dessutom är det ett av få tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas.

Om Du inte kan vara med själv på stämman kan Du företrädas av ett ombud via fullmakt, som röstar för dig. Kontakta den du vill välja som ombud, för varje lägenhetsinnehavare får endast företräda en annan medlem. Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna.

Ö
Öppna spisar är godkända för eldning och sotas enligt reglemente.

Övrigt A-Ö listan är föränderlig. Kom gärna med synpunkter.