Deklarationshjälp

Deklarationshjälp våren 2018 (inkomstår 2017)
Eftersom vår förening skattemässigt betraktas som ”oäkta” innebär detta bl.a. att alla
medlemmar påförs en skattepliktig kapitalintäkt som baseras på en fiktivt beräknad hyra för en
motsvarande hyreslägenhet i området reducerat med erlagda avgifter under året.

Förmånsvärdet kan inte längre (inkomståret 2015 var sista) begränsas genom de s.k.
lättnadsreglerna utan beskattas till fullo på samma sätt som utdelning i onoterade företag, dvs
att fem sjättedelar (5/6) av utdelningen ska beskattas. Beräkningen görs genom att upprättande
av Skatteverkets blankett K12, vilken sedan skall biläggas till deklarationen.

Blankett K12
Underlaget för den skattepliktiga utdelningen (förmånen) beräknas genom att du under avsnitt
”A. Beräkna skattepliktig utdelning” gör följande:

I ruta ”A 1.1 Utdelning (även bostadsförmån för oäkta bostadsrätt)” fyller i utdelningsbeloppet
från föreningen som är angivet på din självdeklaration som du fått av skatteverket. Vanligtvis
har denna angivits som utdelning från andelar i BRF Väktaren 17 eller liknande i
självdeklarationen.

I ruta ”A 1.2 Utdelning som ska tas upp i kapital; beloppet vid p. 1.1 x 5/6” fyller du i fem
sjättedelar av beloppet du angett i ruta A 1.1.

Beloppet i ruta A 1.2 ska sedan föras över till ruta 7.2 i själva inkomstdeklarationen

K12-blanketten finns att ladda ner hos skatteverket, alternativt fylls detta i enkelt via Skatteverkets digitala deklarationsblankett. K12 (Okvalificerade andelar)

Du kan även ladda ner skatteverkets skrivelse 378 som behandlar beskattningen av
bostadsrättsföreningar äkta som oäkta och effekterna på medlemmar i respektive typ av
förening: Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar

Förändringar 2016 medlem i oäkta brf