Ingen avgift

Från och med april kommer kommer föreningens medlemmar slippa betala avgift för sitt boende. Gas, fjärrvärme, bredband och kabeltv. ingår såklart fortfarande i medlemskapet. Avgift för balkong och eldstad kvarstår.

Continue Reading